GRUSDATABASEN

Forekomstområde 167040
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Litlestraumen, i sjøen
(Sist oppdatert 01.sep.1997)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Markert randtrinn over fjorden. Seismikken er skoten gjennom grunt sund tvers over trinnet. Seismikken tyder på at ryggen i hovudsak er bygd opp av morenemateriale. Midt i sundet ser det ut til å ligge ei nokre få meter mektig innfylling av meir sandig materiale. Ryggen kan ligge på fjellterskel, men ser ut til å vere minst 30 - 40 m mektig ytst i sundet.

Ryggen er ein mogleg førekomst for uttak av lausmassar, bulk eller ved vasking. Arealet er ca. 130000 m2, gjennomsnittleg mektigheit på ryggen er 10 m og omtrentleg volum 1.3 mill. m3. Volum av utnyttbare massar er usikkert.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse