PUKKDATABASEN

Forekomstområde 167057
Heim (5055) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Gjøbergsheia
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Området som er kartlagt m.h.t. etablering av et stort kystnært pukkverk, ligger ut mot Bjørkøyfjorden. Forekomsten omfatter de to områdene Kammen og Gjøbergsheia. De er ikke prøvetatt, men typelokaliten 506 Kattavikneset, som ligger i den samme bergarten i strandsonen, representerer forekomsten. Området vurderes som meget godt egnet for uttak og forekomsten vurderes som en viktig byggeråstoffressurs.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse