GRUSDATABASEN

Forekomstområde 167161
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Navit, i sjøen
(Sist oppdatert 01.sep.1997)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetjing frå istida som held fram ut i sjøen. Seismikk viser ei minst 20 m mektig lausavsetjing med tydeleg akustisk lagdeling over morene. Det ligg ein del stein og blokk i stranda som kan tyde på at massane er relativt grove. Heilt i sør, ligg ei fin sandstrand av utvaska massar. Ingen prøver.

Framhaldet av breelvavsetjinga ut i sjøen utgjer ein mogleg førekomst for uttak av sand og grus. Seismikken indikerer at avsetjinga på ca. 10 m vassdjup er minst 20 m mektig. Arealet av førekomsten mellom ca. 25 m vassdjup og kystlinja er ca. 190000 m2 og er avsetjinga gjennomsnittleg 15 m mektig blir volumet av førekomsten 2.8 mill. m3. Volum nyttbare massar er usikkert. Uttak i sjøen kan føre til erosjon innover land.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse