GRUSDATABASEN

Forekomstområde 167163
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvænangsbotn
(Sist oppdatert 01.sep.1997)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Store mengder grove breelvavsetjingar som inneheld 50 % sand og 50 % grus og med overvekt av sterke bergartskorn på land. Det er ikkje større massetak i avsetjingane. Tre elvar i området bygg delta ut i sjøen med avsetjing av sandige, grusige massar ned til mist 20 m djup.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse