PUKKDATABASEN

Forekomstområde 167994
Nesodden (3023) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Nesodden
(Sist oppdatert 17.mar.2014)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Pukkverket ble etablert i begynnelsen av 1990 årene for leveranse til et lokalt marked. Den mest utbredte bergarten er en finkornet, lys grå glimmergneis med enkelte soner med rødlig pegmatitt og aplitt. I den sørlige delen av bruddet er gneisen mer skifrig og glimmerrik. En horisontal diabasgang ligger i vestveggen av bruddet. Mulig driftsretning mot vest og nordvest med sikker avstand til et lite tjern. Det er ingen arealkonflikter knyttet til driften.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse