GRUSDATABASEN

Forekomstområde 168176
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Buktamo
(Sist oppdatert 28.jun.2000)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er Buktamoen hvor søppelfyllingen ligger. Avsetningen er en stor elveterrasse med store mektigheter (> 10 m.) lagdelte masser som vesentlig består av sand. Massetaket i forekomsten er åpnet for å ta ut masser for tildekking av søppel og for å lage rom for søppelet. Det leveres en del overskuddsmasse til andre formål. Massene synes kun å egne seg som fyllmasse.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse