PUKKDATABASEN

Forekomstområde 168200
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Buktamoen 3
(Sist oppdatert 11.sep.2012)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granodioritt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Ganske stort brudd med ca. 15 m høye snitt i bakkant. Bergarten er relativt grovkornet med mørke mineraler i en lys grunnmasse. Det er sannsynligvis samme bergarten som i forekomst 506. En smal, sort og finkornig gang (diabas) krysser bruddet. Kiskorn sees.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse