GRUSDATABASEN

Forekomstområde 168280
Ibestad (5413) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Straumbotn
(Sist oppdatert 25.aug.2000)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en liten breelvvifte i Straumbotn, ved utløpet av Bjørndalelva. forekomsten består av sandig, glimmerrikt materiale med noe stein. Forekomsen er viktig for uttak av masser til grusing av lokal veg.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse