PUKKDATABASEN

Forekomstområde 168371
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Amsrud pukkverk
(Sist oppdatert 30.jul.2013)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Flere bergartstyper
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stort pukkverk med opp til 16-17 meter høyt snitt. Gneis er den dominerende bergart,som opptrer i ulike variasjoner, stedvis glimmerrik og stedvis rik på hornblende. En rød, granittisk variant gjennomskjærer hovedbergarten og utgjør en betydelig del i deler av bruddområdet. Gjennom 3-trinns knuseverk og sikting produseres de fleste fraksjoner for og veg- og betongformål. Det er også etablert et lite asfaltverk i bruddet. Produksjonen er egnet til de fleste vegformål, som betongtilslag og alle kommunale formål. Pukkverket ligger i et skogsområde godt skjermet for innsyn og støy. Viktig forekomst i forsyningen av byggeråstoff med gode muligheter for utvidelse. Det bør legges til rette for en langsiktig framtidig drift.


Faktaarket ble generert 12.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse