PUKKDATABASEN

Typeområde 168502
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Ringsjøen
(Sist oppdatert 25.aug.2000)

Hovedbergartstype : Sedimentær bergart Dominerende bergart : Sandstein
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Prøven er tatt i en vegskjæring i nordenden av Ringsjøen langs riksveg 249 gjennom Snertingdalen. Prøven er en typelokalitet av en sanstein som finnes sammen med ulike skifre og finnes litt opp i dalsidene gjennom store deler av dalen. Ved framtidig drift på denne bergarten må flere forhold vurderes med hensyn til uttaksområde.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse