GRUSDATABASEN

Forekomstområde 168510
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Rolidvegen
(Sist oppdatert 27.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en ryggformet breelvavsetning (esker) hvor det er tatt ut noe masse i et lite massetak. Massene her består av sand og grus som kan benyttes til den lokale vegen (skogsbilveg) Nærmere undersøkelser i de mektigste delene av eskeren vil gi svar på om massene kan utnyttes kommersielt.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse