PUKKDATABASEN

Forekomstområde 168718
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Roverud
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Sedimentær bergart Dominerende bergart : Sparagmitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Steinbrudd hvor det er grovknust en del masser som etter behov blir transportert til Hovemoen for videre foredling. Forekomsten ligger i skogsterreng uten innsyn fra nærområdene og med søppel/gjennvinningsstation som nærmeste nabo. Stuffhøyden er 8-10 meter og bergarten en mørk grå sandstein (sparagmitt) med gode mekaniske egenskaper. Forekomsten er en meget viktig ressurs som byggeråstoff.


Faktaarket ble generert 12.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse