PUKKDATABASEN

Forekomstområde 168729
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Stillerudberget
(Sist oppdatert 21.nov.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Sedimentær bergart Dominerende bergart : Sandstein
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Lite steinbrudd hvor det er tatt ut noe masse til vegvedlikehold. Grovknuste masser ligger lagret. På tampen av 2006 skal det startes opp med produksjon igjen.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse