PUKKDATABASEN

Forekomstområde 168959
Nannestad (3036) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Tangen pv
(Sist oppdatert 03.mar.2014)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Steinbruddet drives i fire pallhøyder a 10-15 meter. Bergarten er en tonalittisk gneis som i nordre del, ved inngangen til bruddet, er lys og massiv. Mot sør blir bergarten mer oppsprukket og overlagres av leirskifer som øker i mektighet. Leirskiferen har dårlig kvalitet og må unngås i produksjonen. Best kvalitet har gneisen i de nordre deler av bruddet og videre drift bør skje på denne.

Bilder
1. Oversiktsbilde tatt fra pall 2 mot Nord
2. Den oppsprukne delen mot sør med skifer over, mot vest
3. Av produksjonsutstyret tatt mot sør


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse