PUKKDATABASEN

Forekomstområde 169064
Halden (3001) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Svingen Pukkverk
(Sist oppdatert 16.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Svingen pukkverk ligger ca. 5 km vest for Halden og driver uttak over et stort område. Bergarten det drives på er en amfibolittisk gneis med store variasjoner i sammensetning. Oftest er bergarten middels til grovkornig og med enkelte pegmatittganger som gjennomskjærer den.

I bruddet ligger et stort produksjonsanlegg hvor det produseres mange fraksjoner. Det tas årlig ut store volum som blir benyttet til faste vegdekker, bære- og forsterkningslag, betong og andre formål. Forekomsten er meget viktig for tilførsel av byggeråstoff til Halden kommune og nabokommuner.

Bilder
1. Panorama av dagbruddet sett mot sør
2. Hovedbergart gneis i blotning
3. Produksjonsanlegg


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse