PUKKDATABASEN

Forekomstområde 169681
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Storhaugen
(Sist oppdatert 12.jun.2001)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Lite, gjengrodd brudd 20 x 50 m. Migmatittisk gneis er tatt ut. Amfibolitt er skrotet. Max. stuffhøyde er 3 - 4 m. NVE skal gjenåpne og utvide bruddet mot øst, for bruk til plastringsstein i Målselva. Søknad inne til behandling.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse