PUKKDATABASEN

Forekomstområde 169703
Skien (3807) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Flakvarp 1-Skutvikåsen
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Gabbro
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er registrert på bakgrunn av informasjon fra mineralstatistikken Viktigheten er endret på grunn av flytting av drift fra forekomst 501 Voldsfjorden. Forekomsten var i utgangspunktet en typelokalitet med prøve. Avgrensing og plassering av forekomsten må kvalitetssikres ved befaring og nyere flyfoto. Stedsnavn Flakvarp kommer fra tidligere typelokalitet. Området hvor ressursen drives heter Skutvikåsen.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse