PUKKDATABASEN

Forekomstområde 169721
Skien (3807) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Stulen-Høgåsen-Dyrkollåsen
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Hornfels
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Mulig uttaksområde for framtidig pukkproduksjon. Området domineres av hornfels. Overdekningsgraden er moderat (< 1m), men med få blotninger av fjellgrunnen. I henhold til geologiske kart opptrer en sone med svartskifer langs østsiden av kollene som faller inn under åsryggen. Det er mulig å plassere et eventuelt dagbrudd innenfor området der bruddet skjermes for innsyn fra de spredte boligene i nærområdet.

Bilder
1. Området sett i perspektiv mot NV med forslag til brudd


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse