PUKKDATABASEN

Forekomstområde 169733
Skien (3807) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Sætre/Høgåsen
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dag-/Vulkansk bergart Dominerende bergart : Basalt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Mulig uttaksområde for framtidig pukkproduksjon. Området domineres av basalt, men grenser mot syenitt i søkket øst for toppen. Området er moderat overdekket med løsmasser (< 1 m) og med en god del blotninger av fjellgrunnen. Selv om toppen av Høgåsen stikker markert opp i terrenget vil høyereliggende terreng i bakkant mot øst (vestre Vealaus) hindre at profilen i landskapet endres ved et eventuelt uttak. Gunstig plassering av et knuse-/sikteverk et stykke opp i søkket øst for toppen enten fra nord- eller sørsida. Selve Høgåsen og nærområdet er noe bebygd av hytter og boliger. Området har en gunstig avstand til Rv. 32.

Bilder
1. Høgåsen sett i perspektiv mot N med forslag til brudd
2. 3D illustrasjon med innsyn mot Ø noe over bakkenivå


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse