PUKKDATABASEN

Forekomstområde 169743
Porsgrunn (3806) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Valleråsen
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Sedimentær bergart Dominerende bergart : Sandstein
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Mulig uttaksområde for framtidig pukkproduksjon. Området ligger innenfor en sone med sandstein. Et eventuelt dagbrudd kan ved korrekt plassering bli godt skjermet for innsyn. Åsryggen mot vest vil fungere som en effektiv støyskjerm for et knuse-/sikteverk. Området er bevokst med småfuru og er godt blottlagt. Uavhengig av driftsform må det vurderes nærmere om uttaksvirksomhet vil få innvirkning på vanntunnelen til Mjøvann som ligger rett nord for området. Beliggenheten er gunstig i forhold til transport både langs hovedveg og jernbane. Underjordsdrift kan være en aktuell uttaksform, men en må utføre spesialundersøkelser (kartlegge sprekker, forkastninger og bergmekanisk forhold) for å avklare om dette er teknisk gjennomførbart.

Bilder
1. Valleråsen sett i pespektiv mot NV med forslag til brudd
2. 3D illustrasjon med innsyn mot N fra bakkenivå
3. Foto tatt fra samme ståsted som 3D illustrasjonen


Faktaarket ble generert 27.11.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse