PUKKDATABASEN

Forekomstområde 170017
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Jøkelfjord pukk
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Gabbro
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Det er tatt prøver av gabbro like ved Bergli i Jøkelfjorden. Bergarten er mørk, tett og finkornig. Normalt oppsprukket. Prøvepunktet ligger i en lav rygg, men terrenget stiger raskt mot sør. Liten overdekning på stedet. Iflg. berggrunnkartet (m 1 : 1mill.) er det gabbro i hele massivet mellom Jøkelfjord og Lille Altafjord.

Analyseverdiene er meget gode og dekker kravene for bruk i vegdekker med årsdøgntrafikk på minst 15000. Forekomsten som ligger i et tynt befolket område, like ved sjø og veg.


Faktaarket ble generert 27.11.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse