GRUSDATABASEN

Forekomstområde 170187
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Varneset
(Sist oppdatert 17.jul.2001)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Skred, forvitring
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ur/skredmasser ved Varneset i indre Hamnebukt. Avsetningen synes å inneholde alle kornstørrelser fra grus til blokk og materialet inneholder sterke bergarter, gabbro, metagabbro og amfibolitt.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse