GRUSDATABASEN

Forekomstområde 170191
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Las`sajav`ri 1
(Sist oppdatert 19.jul.2001)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en relativt stor breelvvifte ved østenden av Las`sajav`ri. Massene består av godt sortert sand og grus. Litt masse er nylig uttatt ved utløpet av elva. For tiden er vannivået i Lassajav`ri svært lavt og mektigheten på sand og grusavsetningen ut mot vannet er på 6 - 7 m. Når vannet er fult ligger vannflata jevnt med overflata på vifta ut mot vannet.

Bilder
1. Bilde av avsetningen på SØ-enden av Las`sjav`ri


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse