STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 170196
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Cårruvuobmi
(Sist oppdatert 19.jul.2001)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en steintipp på ca. 50 x 50 m i østenden av Cårruvuobmi. Nå, ved lav vannstand, er høyden på tippen ca. 10 m, men når vannet er fult ligger toppen i plan med vannflata. Tippen er bygd opp av mange forskjellige bergarter, kvartsitter, gneiser, glimmerskifre m.m.

Bilder
1. Bilde av steintippen ved SØ-enden av Cårruvuobmi


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse