PUKKDATABASEN

Forekomstområde 170820
Kinn (4602) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Seljestokken
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Sedimentær bergart Dominerende bergart : Sandstein
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Prøven er utsprengt av grunneier, Torleif Seljestokken. tidligere er forekomsten benevnt som Bjørkliskardet.
2007: Stort brudd under utvikling. Godkjent reguleringsplan. I løpet av 2007 har de første 3 båtlaster med sandstein gått til Nederland. Bruddet vil ligge godt avskjermet.
2008: Bruddet og knuse- og sikteanlegger forbedret ytterligere. Planer om en årlig produksjon på 1 million tonn. Avtale med grunneierne løper i 70 år.
Forekomsten er nasjonalt viktig.

Bilder
1. Bruddet sett mot øst
2. Bruddet sett mot øst
3. Bruddet sett mot sør
4. Bruddet sett mot sørvest
5. Klargjøring før brudd
6. Kaianlegg


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse