PUKKDATABASEN

Forekomstområde 170843
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nessaåsen
(Sist oppdatert 13.sep.1993)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Bergarten i området er tolket som en grannitt/gneis(grunnfjell). Det mulige uttaksområdet ligger ca. 200 m.o.h. Det er kort avstand til veg. Avstand til bebyggelse er ca. 600 m. Driften vil kunne skjermes relatvt godt mot innsyn.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse