PUKKDATABASEN

Forekomstområde 170859
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vikeneset
(Sist oppdatert 13.sep.1993)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Bergarten i området er en gneis. Området ligger noe høyt, ca. 300m o.h. med bratt terreng ned mot fjorden. Det er ingen bebyggelse i området. Driften vil være skjermet mot innsyn.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse