PUKKDATABASEN

Forekomstområde 170861
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dyneneset
(Sist oppdatert )

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
2 km sørvest for Hjelmeland. Bergarten i området er en granitt/gneis (grunnfjell). Området er relativt flatt og strekker seg fra sjøen opp til 80 m o.h. Det er kort avstand til veg. Det mulige uttaksområdet ligger nær bebyggelse, 100-150 m fra nærmeste hus/hytte.


Faktaarket ble generert 05.02.2023

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse