PUKKDATABASEN

Forekomstområde 170880
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kilaneset
(Sist oppdatert 13.sep.1993)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Bergarten i området er tolket som en gneis (grunnfjell). Topografien er relativt gunstig for pukkverksdrift. Det går veg fram til det mulige uttaksområdet. Det er liten bebyggelse i det omkringliggende området. Avstand til nærmeste hus er ca. 500 meter. Området må prøvetas for å avklare kvaliteten til bergarten.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse