PUKKDATABASEN

Forekomstområde 170882
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Langvika
(Sist oppdatert 13.sep.1993)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Bergarten i området er tolket som en gneisgranitt (grunnfjell). Området strekker seg fra fjorden og opp mot ca 150 moh. Det er liten bebyggelse i det omkringliggende området. Området må prøvetas for å avklare kvaliteten til bergarten.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse