PUKKDATABASEN

Forekomstområde 170895
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sauaskolten
(Sist oppdatert )

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Bergarten i området er tolket som en granitt (grunnfjell). Området strekker seg fra ca. 150 moh. og opp til 250 moh. med bratt terreng ned mot sjøen. Det er ingen bebyggelse i området omkring. Avstand til nærmeste byggelse er ca. 1 km.


Faktaarket ble generert 27.11.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse