PUKKDATABASEN

Forekomstområde 170897
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vatlandsvågen
(Sist oppdatert 13.sep.1993)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Bergarten i området er tolket som en granitt (grunnfjell). Området strekker seg fra sjøen og opp mot ca. 150m o.h. i skrånende terreng med gunstig topografi for pukkproduksjon. Det er noe bebyggelse i området omkring. Avstand til nærmeste bebyggelse er ca. 400 m.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse