PUKKDATABASEN

Forekomstområde 170914
Ullensvang (4618) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kalvhagen
(Sist oppdatert 13.sep.1993)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Migmatitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Bergarten i området er tolket som en migmatitt/gneis. Området ligger ca. 100 m o.h., er forholdsvis flatt og sannsynligvis dyrket mark. Terrenget ned not sjøen er bratt. Det er bebyggelse i området omkring. Avstand til nærmeste byggelse er ca. 300 m.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse