PUKKDATABASEN

Forekomstområde 170965
Ulvik (4620) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nesheim
(Sist oppdatert 13.sep.1993)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granodioritt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Bergarten i området er av berggrunnsgeolog som har besøkt området vurdert som en opp til middelskornet granitt/granodioritt. De to områdene (Åsheim og Nesheim) strekker seg fra sjøen og opp mot ca. 100 m o.h. Det er bebyggelse i nærheten 100-200 m fra de mulige uttaksområdene. Begge forekomstene har begrenset volum.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse