PUKKDATABASEN

Forekomstområde 170967
Ulvik (4620) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvåle
(Sist oppdatert 13.sep.1993)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Bergarten i området er av berggrunnsgeolog som har besøkt området vurdert som en lys til middels grå gneis. Området strekker seg fra ca. 120m o.h. opp til ca. 260 m o.h. med bratt terreng ned mot sjøen. Det er liten bebyggelse i det omkringliggende området med unntak av et hus ca. 200 m fra det mulige uttaksområdet. Det er av observert en fin til middels kornet lys gneis i veiskjæring i området Solheim.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse