PUKKDATABASEN

Forekomstområde 170969
Modalen (4629) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Mostraumshaugen
(Sist oppdatert 13.sep.1993)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Kvartsitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Området inne i Mosurdbukti rett syd av Heiene og rundt Straumsneset på østsiden av fjorden samt på vestsiden av fjorden fra Nottveitelvi og ca. 600 m sørover langs fjorden er i følge gamle dagbøker og kart tolket som en lys fint båndet kvartsdiorittisk bergart. Kartleggingen er utført langs fjorden fra båt. Et mulig uttaksområde på østsiden av fjorden ligger mellom 100 og 200 m o.h. med bratt terreng ned mot sjøen. Det er liten bebyggelse i det omkringliggende området. Avstand til nærmeste bebyggelse er ca. 350 m.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse