PUKKDATABASEN

Forekomstområde 171027
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Langbakken
(Sist oppdatert )

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Kvartsitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Pukkverk i tilknytning til Langbakken grustak. Det er startet prøvedrift med uttak på 7000 m3. Bergarten er en kvartsitt som varierer fra lys til mørkere rød og et rødlig kvartskonglomerat. Området er regulert for uttak, og det er planer om å utvide driften mot sør.

Bilder
1. Steinbruddet
2. Oppsprekking
3. Oppsprukket vegg


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse