PUKKDATABASEN

Forekomstområde 171043
Kvinnherad (4617) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Skotberg
(Sist oppdatert 31.jul.1991)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Mulig uttaksområdet. Området kan være egnet for uttak i stor skala (gigantpukkverk), men stedets topografi og høyde over havet ( 400-500m) tilsier at dette er noe spekulativt. Det ble tatt en tynnslipsprøve ved det østlige tunnelutløpet under Skotberget. Bergarten her viser en middels-til grovkornet gneisgranitt som innholder 50 % feltspat,25 % kvarts, 10 % glimmer, 8 % epidot, 3 % titanitt og 1 % andre mineraler som zirkon, apatitt og ilmenitt. Ut fra mineralinnholdet bedømmes bergarten som godt egnet til betongformål.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse