PUKKDATABASEN

Forekomstområde 171045
Kvinnherad (4617) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Årnes
(Sist oppdatert 31.jul.1991)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Øyegneis
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Aktuelt uttaksområde ligger ved et eksisterende industriområde. Det er bergrensete ressurser innenfor området. Stedet er derfor kun egnet for et anelggspukkverk bestående av et mindre, mobilt knuse-/sikteverk. God havn er opparbeidet på stedet.Uttaket vil kun være egnet som råstoffkilde for det likale markedet. Prøvetatt bergart er en middels- til grovkornet øyegneis som innholder 50 % feltspat, 25 % kvarts, 10 % glimmer, 7 % epidot, 5 % titanitt, 1 % kloritt, 1 % karbonat og 1 % andre mineraler som zirkon, apatitt og ilmenitt. Ut fra mineralinnholdet bedømmes bergarten som middels egnet til betongformål.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse