PUKKDATABASEN

Forekomstområde 171051
Kvinnherad (4617) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Storemyr
(Sist oppdatert 31.jul.1991)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Det aktuelle uttaksområdet kan være egnet som ressursgrunnlag for et stasjonært pukkverk. Det vil være naturlig å starte opp med å planere ytterste del av Alsåkernes for senere å benytte dette for plassering av knuse-/sikteverket, lagerplass og kai. Forekomsten ved Storemyr kan deretter utnyttes ved dagbruddsdrift med transport av massene langs en grunnstoll fram til Alsåkernes. Bergarten er en middels- til grovkornet granitt


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse