GRUSDATABASEN

Forekomstområde 171197
Rennebu (5022) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Gorset
(Sist oppdatert 29.okt.2001)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en relativt stor breelvavsetning. Maksimal driftshøyde til elva er ca.30 m. Forekomsten kan inneholde store mektigheter med grovt materiale.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse