PUKKDATABASEN

Forekomstområde 171206
Rennebu (5022) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Tosetveien
(Sist oppdatert 13.feb.2002)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Fyllitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Bruddet er relativt stort, med opp til 10 meter høye snittvegger. Bergarten er tett og finkornig, sannsynligvis grønnstein eller fylitt, men med noen intruderte trondhjemittganger. Det ligger lagerhauger i bruddet


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse