GRUSDATABASEN

Forekomstområde 171228
Ibestad (5413) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Ånstad
(Sist oppdatert 20.feb.2002)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et breelvdelta bygd opp til marin grense (60 m), trolig avsatt under Yngre Dryas. Avsetningsretning fra sør. Den opprinnelige plane toppflata er sterkt oppskåret av flere bekker. Ingen større snitt, og ingen detaljundersøkelser foretatt. Vanskelig å bedømme kornstørrelser, men neppe spesielt grovkornig. Mektigheten er ukjent, men kan stedvis være betydelig. Et grovt anslag er utført. Avgrensningen mot strandavsetninger som ligger i skråningen mot vest er usikker. (Kvartærgeologisk fylkeskart Troms).

Forekomsten kan være en viktig byggeråstoffressurs som bør undersøkes nærmere.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse