STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 172387
Modalen (4629) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hellandfossen 1
(Sist oppdatert 30.mai.2002)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en liten steintipp like ved kraftstasjonen. Tippen består av den stedegne bergarten, en grå, relativt finkornet gneis. Massene består av stein og blokk. Forekomsten vurderes som en lite viktig byggeråstoffressurs.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse