GRUSDATABASEN

Forekomstområde 172391
Modalen (4629) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hellandfossen 2
(Sist oppdatert 27.mai.2002)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en liten erosjonsrest som tidligere har vært registrert sammen med forekomst 7 Krosdal. Det meste av forekomsten er utdrevet. Bare små partier med sortert sand og grus ligger igjen. Forekomsten vurderes som en lite viktig byggeråstoffressurs.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse