GRUSDATABASEN

Forekomstområde 172465
Hitra (5056) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Hemnskjell
(Sist oppdatert 09.sep.2002)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten tolkes som en morenerygg med delvis sortert materiale. Ryggen ser ut til å ha en fjellkjerne. På sidene av ryggen ligger noe strandgrus. Forekomsten vurderes som en viktig ressurs til lokal bruk.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse