PUKKDATABASEN

Forekomstområde 172909
Hitra (5056) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Laugen
(Sist oppdatert 19.des.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Steinbrudd der det for tiden knuses masser for opprusning av den lokale riksvegen. En mørk granitt er den dominerende bergarten i området, men med innslag av finkornet amfibolitt.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse