STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 172912
Hitra (5056) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Vågen
(Sist oppdatert 29.aug.2002)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Steintipp bestående av tunnelmasser fra tunnelen mellom Hitra og Frøya. Bergartsinnholdet variere, men domineres av granitt.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse