GRUSDATABASEN

Forekomstområde 173212
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Utgarden
(Sist oppdatert 29.aug.2003)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er bygd ut som et delta med toppflate på 190 moh. Massene er grove i overflaten med mye grus og stein som er egnet for knusing. Oppfølgende undersøkelser må gjøres for å bestemme mektigheter og utnyttbare volum. Forekomsten er å betrakte som en viktig, lokal ressurs.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse