STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 188242
Vaksdal (4628) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Leitevatnet Nord
(Sist oppdatert 23.jul.2004)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart : Gneis
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Steintipp i nærheten av Leitevatnet.

Bilder
1. Massetaket
2. Massetaket
3. Massene


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse